Bệnh viện Nội tiết tỉnh Nam Định

Tháng 4 năm 2015 Công ty hoàn thành sản xuất cung cấp lắp đặt các sản phẩm thiết bị y tế bằng inox cho Bệnh viện Nội tiết tỉnh Nam Định. Các sản phẩm của công ty được Bệnh viện đánh giá cao về chất lượng

Các sản phẩm cung cấp gồm:

  • Giường y tế inox nâng đầu
  • Tủ đầu giường bệnh nhân inox
  • Tủ thuốc y tế inox

Một số hình ảnh lắp đặt sản phẩm

Công trình dự án khác