Bếp công nghiệp, bếp Á, bếp Âu, bếp từ công nghiệp

Bếp Á công nghiệp 1 họng, 2, 3, 4 họng, sử dụng ga, bếp họng xòe, họng đứng, bếp xào, bếp hầm công nghiệp … Loại thường, loại có bầu nước, loại có quạt thổi, loại họng đắt đất …

Bếp Âu công nghiệp 2 họng, 4, 6, 8 họng, bếp nướng, bếp chiên, bếp từ công nghiệp …