BV Đa khoa Sông Mã (Sơn La)

Tháng 8 năm 2015 Công ty hoàn thành sản xuất cung cấp lắp đặt các sản phẩm thiết bị y tế bằng inox cho Bệnh viện đa khoa huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La. Các sản phẩm của công ty được Bệnh viện đánh giá cao về chất lượng

Các sản phẩm cung cấp gồm:

Giường y tế nâng đầu
Tủ đầu giường bệnh nhân
Tủ thuốc inox
Bàn khám bệnh
Xe tiêm
Xe cáng inox
Cọc truyền dịch

Một số hình ảnh sản phẩm thiết bị y tế

Công trình dự án khác