Thiết bị y tế BV Thanh Trì

Tháng 8 năm 2015 Công ty hoàn thành sản xuất cung cấp lắp đặt các sản phẩm thiết bị y tế bằng inox cho Bệnh Viện Đa Khoa huyện Thanh Trì, Hà Nội. Các sản phẩm của công ty được Bệnh viện đánh giá cao về chất lượng

Các sản phẩm cung cấp gồm:

  • Giường inox: 100 cái
  • Tủ đầu giường inox: 100 cái
  • Tủ thuốc y tế: 7 cái
  • Bàn khám bệnh: 5 cái
  • Xe tiêm: 10 cái
  • Xe cáng inox: 3 cái
  • Cọc truyền dịch: 10 cái

Một số hình ảnh cung cấp lắp đặt thiết bị y tế bằng inox

Công trình dự án khác