Thiết bị y tế inox BV Quốc Oai

Tháng 10 năm 2015 Công ty hoàn thành sản xuất cung cấp lắp đặt các sản phẩm thiết bị y tế inox cho Bệnh viện đa khoa huyện Quốc Oai, Hà Nội. Các sản phẩm của công ty được Bệnh viện đánh giá cao về chất lượng

Các sản phẩm cung cấp gồm:

  • Giường bệnh nhân inox
  • Tủ đầu giường inox
  • Tủ thuốc y tế
  • Bàn khám bệnh
  • Xe tiêm
  • Xe cáng inox
  • Cọc truyền dịch

Một số hình ảnh các sản phẩm thiết bị y tế inox

Công trình dự án khác