Chậu rửa công nghiệp – Bồn rửa công nghiệp

Chậu rửa inox công nghiệp 1 hố, 2 hố, 3 hố chậu, chậu rửa bát, rửa chén công nghiệp

Bồn rửa inox công nghiệp, bồn rửa tay công nghiệp, bồn rửa bát, rửa rau công nghiệp