Giường tủ inox BV Thái Nguyên

Tháng 4 năm 2016 Công ty hoàn thành sản xuất cung cấp lắp đặt giưởng tủ inox cho Bệnh viện Trại Cau huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên. Các sản phẩm của công ty được Bệnh viện đánh giá cao về chất lượng

Các sản phẩm cung cấp gồm:

Giường inox
Tủ thuốc y tế inox

Một số hình ảnh lắp đặt giường tủ inox y tế:

Công trình dự án khác