Cột cờ Inox Tòa Nhà Quốc Hội

Công trình: Sản xuất, thi công lắp đặt hạng mục cột cờ inox phục vụ Đại Hội đồng liên minh nghị viện thế giới lần thứ 132 (IPU132)

Chủ đầu tư: Văn phòng Quốc Hội

Nhà thầu: Công ty CP Sản Xuất TM và DV Nam Việt

Thời gian: Tháng 3 năm 2015

Tháng 3 năm 2015 INOX NAM VIỆT vinh dự được Văn phòng Quốc Hội lựa chọn là đơn vị cung cấp, thi công lắp đặt hạng mục cột cờ inox phục vụ Đại Hội đồng liên minh nghị viện thế giới lần thứ 132 (IPU132). Công ty đã nổ lực thi công đạt tiến độ và chất lượng sản phẩm như yêu cầu, được Văn phòng Quốc Hội đánh giá cao.

Gói thầu bao gồm:

– Cột cờ chính ngoài trời phục vụ Hội nghị (đường Hùng Vương): 167 cột

– Cột cờ phía cổng đường Bắc sơn: 8 cột

– Cột cờ phòng Diên Hồng: 4 cột

– Cột cờ phòng Thăng Long: 6 cột

– Cột cờ phòng họp Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội: 2 cột

Một số hình ảnh Thi công cột cờ inox tại Tòa nhà Quốc Hội

Công trình dự án khác