Thiết bị bếp công nghiệp Nghệ An

Tháng 12 năm 2015 Công ty hoàn thành cung cấp lắp đặt các sản phẩm thiết bị bếp công nghiệp cho Trường Trung cấp dạy nghề Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Các sản phẩm của công ty được nhà trường đánh giá cao về chất lượng.

Các sản phẩm cung cấp gồm:

Bếp công nghiệp inox (Bếp Á)
Chậu rửa công nghiệp inox
Xe đẩy thức ăn
Bàn sơ chế, chế biến
Giá kệ nhà bếp
Bàn ăn công nghiệp inox
Ghế đôn inox

Một số hình ảnh các sản phẩm thiết bị bếp công nghiệp

Công trình dự án khác